تاریخ :  چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: کتب درسی ریاضی
تاریخ :  یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
 

دانلود فايل:: موضوعات مرتبط: کتب درسی ریاضی
تاریخ :  یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
 

دانلودفايل:: موضوعات مرتبط: کتب درسی ریاضی
تاریخ :  چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
 

 

 برگه ریاضی پسرک ..... 

 

 

 پرونده اش را زیر بغلش گذاشتند و بیرونش کردندناظم با رنگ قرمز و چهره برافروخته فریاد کشید :بهت گفته باشم ، تو هیچی نمی شی ، هیچی ..

پسرک نگاهی به همکلاسی هایش انداخت ،آب دهانش را قورت داد.خواست چیزی بگوید اما ، سرش را پایین انداخت و رفت .

برگه پسرک ،  دست به دست بین معلم ها می گشت اشک و خنده دبیران در هم آمیخته بودامتحان ریاضی ثلث اول :

سئوال : یک مثال برای مجموعه تهی نام ببرید

جواب : مجموعه آدم های خوشبخت فامیل ما

سئوال : عضو خنثی در جمع کدام است ؟

جواب : حاج محمود آقا ، شوهر خاله ریحانه که بود و نبودش در جمع خانواده هیج تاثیری نداردو گره ای از کار هیچ کس باز نمی کند

سئوال : خاصیت تعدی در مجموعه ها چیست ؟

جواب : رابطه ای است که موجب پینه دست پدرم  بیماری لاعلاج مادرم و گرسنگی همیشگی ماست. معلم ریاضی اشکش را با گوشه برگه پسرک پاک کرد و ادامه داد

سئوال : نامساوی را تعریف کنید

جواب : نامساوی یعنی ، یعنی ، رابطه ما با آنها ، از مابهترا..نه اصلا نامساوی که تعریف و تمجید ندارد ، الهی که نباشد

سئوال : خاصیت بخش پذیری چیست ؟

جواب : همان خاصیت پول داری است آقاکه اگر داشته باشی در بخش بیمارستان پذیرش می شوی و گرنه مثل خاله سارا بعد از جواب کردن بیمارستان تو راه خانه فوت می کنی

سئوال : کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه چه خطی است ؟

جواب : خط فقر ، که تولد لیلا ، خواهرم را ، سریعا به مرگش متصل کردبرگه در این نقطه کمی خیس بود و غیر خوانا ،که شاید اثر قطره اشک پسرک بود... معلم ریاضی ،  ادامه نداد برگه را تا کرد ، بوسید.. و در جیبش گذاشت. پسرک دم در حیاط مدرسه رسیده بود ،برگشت با صدای لرزانش فریاد زدآقا اجازه : گفتید هیچی نمی شیم ؟ هیچی ؟

بعد عقب عقب رفت ، در حیاط را بوسیدو پشت در گم شد...................:: موضوعات مرتبط: زنگ تفریح ریاضی
تاریخ :  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
تاریخ :  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
آزمون رياضي 1 تكميلي دبيرستان نصر نوين

دانلود:: موضوعات مرتبط: نمونه ازمونهاي رياضي 1
تاریخ :  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
آزمون دوره اي رياضي 1 دبيرستان نصر نوين

دانلود:: موضوعات مرتبط: نمونه ازمونهاي رياضي 1
تاریخ :  شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
نمونه سوال رياضي 1 فصل ۴

دانلود از picofile:: موضوعات مرتبط: تمرین ریاضی 1 به تفکیک فصول کتاب
تاریخ :  شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
نمونه سوال رياضي 1 فصل 3

دانلود از picofile:: موضوعات مرتبط: تمرین ریاضی 1 به تفکیک فصول کتاب
تاریخ :  شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
نمونه سوال رياضي 2 فصل ۳

دانلود از picofile:: موضوعات مرتبط: تمرین ریاضی 2 به تفکیک فصول کتاب
تاریخ :  شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده :  صادقی زاده
نمونه سوال رياضي 2 فصل 2

دانلود از picofile:: موضوعات مرتبط: تمرین ریاضی 2 به تفکیک فصول کتاب


زیبایی زندگی دران است که انسان به دو کار مشغول شود :
اول ریاضیات را بخواند.
دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد.
و اما
من رياضیات را دوست دارم نه به خاطر اینکه پایه صنعت ما برآن استوار است بلکه به این خاطر که بسیار زیباست ، ریاضیات ،همیشه و همه جا بلندگوی این شعار است که فعالیت و استعداد آدمی پایان ناپذیر است .
من مفتون ریاضیات هستم، زیرا به عنوان علم، دقت و قدرت ، هنر زیبایی آن در حد کمال است، بعلاوه فواید و موارد استعمالش از شمار بیرون است.
ریاضیات قطعیت، صدق، زیبایی، بصیرت و یک معماری باشکوه است.
من ریاضیات را به عنوان بخشی از دانش بشری، چیز عظیم و مجللی می‌بينم.
اما به راستی چگونه است که ریاضیدانان ریاضیات را حتی بالاتر از هر هنری دیگری زیبا و جذاب می‌بینند؟ آیا تا به حال سعی در کشف این زیبایی‌ها کرده‌اید؟
شاید اولین ابزار برای درک این زیبایی‌ها داشتن علاقه قلبی به ریاضیات باشد. کسی واقعاً می‌تواند زیبایی‌های موجود در ریاضیات را عمیقاً درک کند که به آن دلبسته و وابسته باشد.
این وبلاگ سعي می‌کند قدمی هر چند کوچک درراه اموزش وبسط ریاضیات برای فرزندان این مرز وبوم بردارد


تلاش ما به روز کردن اطلاعات، و مهیا کردن بستر مناسب برای استفاده بهینه دانش آموزان و همکاران از توانایی های یکدیگر می باشد. از آنجایی که این کار نیاز به وقت زیاد و تلاش فراوان دارد، از همه عزیزان برای غنی کردن این فضا یاری می طلبیم.
تماس با ما :
khaneriazi@gmail.com